VEILIGHEID – CRIMINALITEIT

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

  • Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
  • Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt.
  • Overlast bij de uitgaansgelegenheden wordt aangepakt.
  • De burgemeester maakt actief gebruik van al haar bevoegdheden en de mogelijkheden die tot haar beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden.
  • Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
  • Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.