SAMENLEVING – ZORG

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.

  • De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
  • We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
  • De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken.
  • De gemeente heeft een reserve opgebouwd omdat niet alle beschikbare gelden zijn besteed. In plaats van een steeds groeiende reserve kan onze gemeente ook wat ruimhartiger zijn naar haar inwoners.
  • De zorgdiensten worden scherp ingekocht maar de organisaties moeten het wel kunnen doen. Wij horen van de organisaties dat Goeree-Overflakkee een goede prijs betaalt en dat willen we zeker zo houden.
  • Een inloophuis waar jongeren met psychische klachten uit de gemeente gratis en zonder verwijzing terechtkunnen voor hulp. Het initiatief is overgewaaid uit België, waar deze inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren aan het vroegtijdig helpen van jongeren en het terugdringen van wachtlijsten binnen de jeugd-ggz. In het inloophuis bieden professionele zorgverleners op vrijwillige basis laagdrempelige, indicatievrije en therapeutische ondersteuning. Jongeren van twaalf tot twintig jaar kunnen er binnenlopen met vragen over bijvoorbeeld traumaverwerking, angstklachten of agressiebeheersing.
  • De VVD vindt het zeer belangrijk dat professionals in de jeugdhulpverlening steeds beter gaan samenwerken. We houden de vinger aan de pols.
  • De preventieve taken om jongeren (en hun ouders) maar ook ouderen over de gevaren van drank en drugs te informeren zijn belangrijk.
  • Onze wens is het ziekenhuis in Dirksland te behouden.
  • Een dementie vriendelijke gemeente in samenhang met Village Deals waarin de budgetten ontschot kunnen worden ingezet vinden wij innovatief en passend bij Goeree-Overflakkee.

VVD ondersteunt het initiatief Paulina.nu. Vanwege het belang de zorg op ons eiland te waarborgen voor de toekomst en deze daarom innovatief en excellent te organiseren, is een groep enthousiaste mensen uit diverse geledingen van start gegaan met dit initiatief. Belangrijke uitgangspunten: Toegang tot de beste zorg dichtbij de bewoners, behouden en verbeteren van goede zorg, persoonlijke benadering en keuzevrijheid staat daarbij centraal. Slimmer gezamenlijk zorg en financiering organiseren.