GEMEENTE – VERBINDING

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via de dorpsraden, maar ook direct richting individuele inwoners en ondernemingen.

  • De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor inwoners. De laatste jaren is het ambtelijk apparaat behoorlijk ingekrompen. Gezien de opgaven die we hebben zoals o.a. de recreatievisie, duurzaamheid, Smart Water, het agrarisch ontwikkelprogramma van LTO en cultureel erfgoed, lijkt het ons verstandig een goed team van mensen te hebben dat het verschil kan maken om de economie op dit eiland te verstevigen.
  • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
  • In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden zoals provincie, waterschap Hollandse Delta en rijk. De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
  • De VVD heeft goede contacten binnen de provincie en de Tweede Kamer. We werken samen met de provincie en het rijk ten aanzien van o.a. de N59 en de N57 alsmede de getijdencentrale.