GEMEENTE – DIENSTVERLENING

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

  • De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
  • Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
  • De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.
  • De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.

De VVD wil graag een zo efficiënt mogelijk vergadermodel. Op dit moment zijn wij niet helemaal tevreden. Het kaderstellend en controlerend vermogen van de gemeenteraad is te weinig merkbaar. Bovendien is de betrokkenheid van de inwoners zeer beperkt. De vergaderingen worden, op een enkele na, saai gevonden. Wij willen graag het model veranderen naar eenmaal per maand besluitvormende raad en eenmaal per maand oordeelsvormend. Beide vergaderingen kunnen aangevuld worden met informatie/beeldvorming over bepaalde onderwerpen. Na de verkiezingen kan gekeken worden of een onderzoek naar wijziging van het model bespreekbaar is.