ECONOMIE – EIGEN INITIATIEF

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

  • We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om het dorpshuis; de sporthal; de bibliotheek in de benen te houden. Goede initiatieven worden beloond. Geen subsidie omdat een vereniging bestaat maar om wat zij doet. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden, zoals de ouderencursus, leesklasje, digitale vaardigheden, muziekvereniging.
  • Accommodatiebeleid; Voor de vitaliteit in de kernen is een ontmoetingsplek van groot belang. De VVD is voorstander van een ontmoetingsplek in iedere kern en een plezierige beheerder(st)er is onmisbaar.