Schriftelijke vragen toeristenbelasting

De gemeentelijke belastingen zijn één van de inkomstenbronnen van de gemeente. Als recreatieve gemeente zorgen onze recreatieve heffingen, te weten de toeristenbelasting (land– en water) en de forensenbelasting voor 2020 voor een opbrengst van ca. € 3 miljoen. Via verschillende kanalen zijn wij, VVD GO, benaderd over de verhoging van de toeristenbelasting. Op basis van eerdere informatie en de afspraak uit het coalitieprogramma hebben ondernemers hun gasten geïnformeerd over de vigerende afspraken voor dit jaar. Een verhoging van de toeristenbelasting…

Vragen over flexwoningen.

In een brief van 14 september jl. heeft het college de raad vertrouwelijk geïnformeerd dat het college een locatieonderzoek was gestart voor de langdurige en grootschalige huisvesting van 250 tot 300 ontheemde Oekraïners. Twee weken later was dat onderzoek kennelijk afgerond en de locatiekeuze voor het bouwen van ruim 100 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis een feit. Inwoners en de raad werden daarover op 28 september jl. gelijktijdig op de hoogte gebracht. Dit…