De lokale overheid.

We leven in een samenleving waarin tegenstellingen steeds meer worden aangescherpt. Wij, als onderdeel van de lokale overheid, zullen ons uiterste best moeten doen om het belang van de democratie uit te dragen en daar ook naar te handelen. Soms leiden genomen besluiten door de gemeente(raad) tot onbegrip bij inwoners. Ook de ervaring van de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners wordt wisselend ervaren. Vertrouwen in elkaar is van essentieel belang om elkaar te…

Meedoen.

VVD Goeree-Overflakkee staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Meedoen binnen de maatschappij is de kern van het leven. Door een actieve bijdrage voel je je meer betrokken bij je (leef)omgeving, waardevoller als mens en het biedt toekomstperspectief. Soms lukt het even niet om mee te draaien in de complexe wereld om ons heen. Meedoen naar vermogen blijft essentieel.  Meepraten en meebeslissen is voor de VVD ook maatschappelijke participatie. Meedenken en meepraten levert sociale cohesie…

Vrijheid en waarden.

Wij staan voor een samenleving op Goeree-Overflakkee waarin verschillende bevolkingsgroepen en gezindten elkaar vrijlaten en respecteren. Waar je zonder schaamte en schuldgevoel mag zijn wie je bent. Een samenleving waar het voor iedereen ongeacht afkomst en ras, godsdienst en levensovertuiging, geaardheid of gerichtheid, handicap of chronische ziekte, leeftijd, politieke stroming, opleidings- en kennisniveau en burgerlijke staat goed toeven is. Een samenleving gebaseerd op onze liberale beginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Beginselen waar…