Onderwijs.

Goed onderwijs is de basis voor fijn werk dat bij je past, een goed inkomen en toekomstperspectief. Een optimale aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven is hierbij van belang. Om als ouders de beste keuze voor je kind te kunnen maken, is het belangrijk dat de visie van scholen op goed onderwijs en de resultaten ervan openbaar zijn. De basisschool en de middelbare school zijn de ideale plaats voor kinderen om hun talenten te ontdekken en…

Mobiliteit.

Goeree-Overflakkee heeft vier verbindingen met de omgeving. Door dit beperkte aantal verbindingen is bereikbaarheid een continue uitdaging. Een verhoging van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en bereikbaarheid (via weg, water en openbaar vervoer) en een optimale leefbaarheid voor inwoners staan centraal in onze aanpak. Mensen hebben zelf de keuze hoe ze van A naar B komen. Maar door het ontbreken van reële alternatieven zijn veel inwoners afhankelijk van de auto. Het is dan ook belangrijk…

Landbouw & visserij.

We zijn trots op de moderne en innovatieve landbouwsector op ons eiland. Boeren zorgen voor veilig en duurzaam voedsel, dragen bij aan de economie en beheren het grootste deel van de groene ruimte. We ondersteunen agrarische bedrijven met beleid in het huisvesten van buitenlandse werknemers en seizoensarbeiders, innovatieve ontwikkelingen en verduurzaming. Ons eiland heeft een innovatief viscluster; met een vissersvloot, scheepswerven, een visafslag, een visserijschool en een innovatiecentrum. Daarmee heeft de gemeente alle instrumenten ‘in…

Vrijetijdseconomie.

Toerisme is van belang voor de vitaliteit van onze kernen op het eiland: voor de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau (zoals zorg, winkels, horeca, sportvoorzieningen, fiets- en wandelpaden etc.), kwaliteit van wonen en leven, de sociale cohesie en de gemeentelijke inkomsten. We geven de komende periode invulling aan de ambitie uit de Recreatievisie om Goeree-Overflakkee het spannendste deltanatuur-eiland van de Delta te maken, de gewenste doelgroepen aan te trekken en bijbehorende voorzieningen en accommodaties te realiseren. We…

Economie.

De VVD streeft naar een gezonde en flexibele economie. Een economie die past bij onze bijzondere ligging en karakter: een eiland in de delta. Hierbij willen we ondernemers de ruimte geven en vooral inzetten op bedrijvigheid die past bij onze delta economie en zorgt voor versterking van de leefbaarheid. De mogelijkheid om op Goeree-Overflakkee in een landelijke omgeving te wonen en in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag te werken, biedt voor veel inwoners een goede oplossing.…