Leefbaarheid kernen.

Uit onderzoek blijkt dat er weinig verband is tussen de tevredenheid van dorpsbewoners met hun leefomgeving en de aanwezige voorzieningen. De tevredenheid over het dorp of buurtschap blijkt met name te worden bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving, de bereidheid van buren om elkaar te helpen, een gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid van het dorp. Nabijheid van voorzieningen wordt niet meer zo zeer in afstand gemeten, maar in tijd. We vinden als VVD…

Gezonde omgeving.

Regels over schone lucht, water en bodem worden vooral op nationaal en Europees niveau gemaakt. Ook het waterschap speelt hierin een rol. De rol van de gemeente daarin is beperkt. Specifieke aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. Dit is niet alleen vanuit ecologisch opzicht wenselijk, maar ook om het gebied recreatief aantrekkelijk te houden. Een schone gemeente betekent ook dat er een einde komt aan zwerfafval. Het is geen fraai…

Gezond leven.

Gezondheid betekent, als je het simpel zegt, niet ziek worden (preventie) en bij ziekte geholpen worden om – als dat kan – zo snel mogelijk weer beter te worden dan wel de ziekte zo dragelijk mogelijk te maken (curatief). Gezond eten, genoeg bewegen door bijvoorbeeld sporten en op zijn tijd ontspannen zijn bekende factoren om ons gezond te houden. De ruime aanwezigheid op het eiland van sport- en spelverenigingen met betrokken vrijwilligers is een kwaliteit. …

Veiligheid.

De veranderingen in de samenleving hebben ook gevolgen voor onze veiligheid. Ouderen wonen langer thuis, er is sprake van ondermijning en drugscriminaliteit. Maar ook de plaatsing van windmolens, elektrische of (op termijn) zelfsturende auto’s, drones of bijzondere vormen van energieopslag zorgen voor nieuwe uitdagingen voor bijvoorbeeld brandweer of andere hulpdiensten. Het is belangrijk dat de politie, boa’s en Veiligheidsregio in staat blijven om ons veilig te houden.  Ondermijning heeft hierbij onze specifieke aandacht. Dit gaat…

Woonkwaliteit.

Een goede woonomgeving is belangrijk. Door kwalitatieve woongebieden in combinatie met goed (openbaar) vervoer, uitgaansmogelijkheden, ontmoetingsplekken en moderne sport-, trainings- en revalidatie faciliteiten houden we jongeren op het eiland, trekken we nieuwe inwoners en geven we ouderen een fijne plek met zorg en aandacht.  Dat gaan we doen door aantrekkelijke landschappen te creëren, onze weg naar het water weer te vinden, kwaliteitseisen aan bouwen in het buitengebied te stellen, woonbuurten te creëren die een aantrekkelijke…