Liberaal Weetje 11

Wie is de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer? Veel mensen zullen het antwoord op die vraag niet weten. De Eerste Kamer is voor velen toch een ‘ver van mijn bed show’. Toch zijn de fractievoorzitters in de Senaat vaak niet de eersten de besten. De huidige fractievoorzitter is, al sinds 2015, niemand minder dan Annemarie Jorritsma. Eerder was zij voor de VVD minister van Verkeer en Waterstaat, minister van Economische Zaken,…

VVD Hollandse Delta staat lokaal voor boer, burger en buitenlui.

Veilige dijken, de zoetwatervoorziening behouden en het waterschap dichter bij ons allemaal brengen. Dat zijn de speerpunten voor de VVD in waterschap Hollandse Delta. Verder staat de VVD voor het tegengaan van wateroverlast, de gevolgen van droogte beperken, goed onderhoud van de zuiveringen en nuchter omgaan met de natuur. Op 15 maart a.s. zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta. De VVD heeft een mooie lijst met 19 kandidaten. Lijsttrekker…

Een stem voor Provinciale Staten is ook een stem voor de Eerste Kamer.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen in Nederland. We kiezen dan de leden van de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Waterschappen, maar indirect ook de Eerste Kamer. Deze verkiezingen zijn dus ook belangrijk voor de landelijke politiek. De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. De Eerste Kamer wordt op 30 mei a.s. gekozen door de leden van Provinciale Staten. Ook vanuit het Caribische gebied en door Nederlanders…

Mirjam Nelisse – #8 VVD Zuid-Holland

Waarom zou u stemmen op 15 maart?  Het werk van de provincie merkt u elke dag! De uitdagingen voor de Provincie Zuid-Holland zijn complex, onderling met elkaar verbonden en steeds vaker met een technische component. En ze raken alle inwoners: klimaatverandering, stikstofproblematiek, energietransitie, woningbouw en hoe houden we ondertussen Zuid-Holland bereikbaar. Voor mij is het belangrijk dat de overheid haar afspraken nakomt, rechtvaardig is en met haar verantwoordelijkheden zorgt voor een fijne leefomgeving. En daarbij…

Uit de fractie…

Wat vliegt de tijd! Sinds mijn vorige bijdrage aan de nieuwsbrief zijn we alweer vier raadsvergaderingen en evenveel (steun)fractievergaderingen verder. Met tussendoor de nodige werkbezoeken en dialoogavonden. Ik neem jullie mee in de ‘hoogtepunten’ van de afgelopen maanden.  De eerste vergadering na het zomerreces was op 15 september. Deze vergadering was niet heel spannend. De vergadering in oktober leidde tot meer opwinding. Het dossier dat voor de reuring zorgde is het proces rondom de komst…

Een kijkje achter de schermen – Gemeentefinanciën

Programmabegroting 2023 In de eerste helft van het jaar biedt het college aan de gemeenteraad de zogenaamde ‘Kadernota’ aan. Het college geeft daarmee inzicht in het voorgestelde beleid en de financiële plaatjes voor het komende begrotingsjaar en ook een doorkijk naar de jaren erna (meerjarenraming). In de vorige nieuwsbrief (juli 2022) heeft fractievoorzitter Ellen Nijsen daarover verteld.  De Kadernota vormt de start voor de ‘Programmabegroting’ die in het najaar volgt. Daarin zijn de zaken uit…

Van de voorzitter

Het bestuur van onze vereniging is lekker bezig, al zeg ik het zelf. De ledenvergadering van 26 augustus jl. was bijzonder zullen we maar zeggen. Eerst de boottocht: Leuk maar frisjes, het was namelijk de enige koele dag deze zomer. De tocht liep erg uit. In plaats van een uitgebreide rondleiding kregen we daarom in vogelvlucht de geschiedenis van de Meneerse werf te horen. De ALV zelf was best turbulent, maar uiteindelijk naar behoren afgerond.…

Steun voor de visserij nodig bij natuurvergunning.

Het Kabinet trekt 250 miljoen euro uit om de boeren in de buurt van Natura2000-gebieden versneld aan een nieuwe natuurvergunning te helpen. Het gaat om agrarische bedrijven met een geringe stikstofdepositie, de zogenaamde PAS-melders, die door de uitspraak van de Raad van State in 2019 zonder een natuurvergunning zitten. Dat is natuurlijk mooi voor de boer, maar wat is er voor de visser? Vissers die in Natura2000-gebieden vissen moeten beschikken over een geldende natuurvergunning (Wet natuurbescherming of…

Van de voorzitter.

Nadat ik de laatste vier jaren fractievoorzitter was van de lokale VVD-fractie ben ik nu afdelingsvoorzitter. Toen Dominique Boelen haar vertrek aankondigde, werd een nieuwe voorzitter gezocht en het lot viel op mij 😊. Nynke, Raymond, José en ik hebben mooie plannen. Meer ledenbinding, meer leden, samen met de fractie zichtbaar zijn, een jaarkalender, een jaarplan, goed samenwerken met fractie en marketingcommissie en stukjes leveren voor de nieuwsbrief. Het doel is de verloren zetel (het…

Energie.

De prijs en de beschikbaarheid van energie blijven ons bezighouden, ook in Zuid-Holland. We willen minder afhankelijk worden van Russisch gas, de prijs van energie stijgt en de bouw van windturbines op land verloopt stroef. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. “Wij zijn erg blij met WarmtelinQ, het warmtenet uit de Rotterdamse haven richting Leiden”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Zo wordt restwarmte van de industrie nuttig gebruikt.” Naast wind, zon en restwarmte wil de VVD…