Nieuwsflits van de voorzitter.

Regiobijeenkomst bestuursleden afdelingen/netwerken Zuid-Holland Het VVD-regiobestuur van de provincie Zuid-Holland organiseerde op zaterdag 20 januari jl. een bijeenkomst voor alle bestuursleden van de afdelingen/netwerken van Zuid-Holland. De bijeenkomst vond plaats in het WTC in Rotterdam.Het was heel nuttig, maar zeker ook gezellig. Dat is het tijdens VVD-bijeenkomsten altijd wel. Er doet een grapje de ronde: als GroenLinks bij elkaar komt, heb je een milieuvergunning nodig, maar als de VVD bijeenkomt heb je een horecavergunning nodig😉.…

Minister Mark Harbers in gesprek met ondernemers.

Aan een grote ronde tafel in het kantoor van Adviesgroep De Vogel in Middelharnis gingen zaterdag 11 november ondernemers van Goeree-Overflakkee in gesprek met minister Harbers over het ondernemersklimaat op het eiland. Ook op het eiland zijn de landelijke thema’s als wonen, zorg, bereikbaarheid en veiligheid elke dag voelbaar en daarom werd de kans voor een constructief gesprek aan de keukentafel met VVD-minister Mark Harbers niet afgeslagen. Jan Peter Robijn van Adviesgroep De Vogel stelde…

Aan de slag met het bestuursakkoord.

Eind mei is het bestuursakkoord in het waterschap ondertekend door 14 van de 15 fracties.  Daarna hebben de formateurs gesprekken gevoerd om te komen tot het college van Dijkgraaf en Heemraden. Eind juni was het resultaat daar: Cicilia Rijsdijk (WPHD), Piet van der Eijk (BBB), Hennie Wiersma (PvdA), Anne Mollema (WN), Frank van Oorschot (VVD) en Jan Bonjer (dijkgraaf) maken deel uit van het college. Mooi dat de VVD in het college zit! Dank voor…

Mijn eerste jaar als raadslid

Gelijk na de voor ons toch teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar brak een turbulente periode aan. De VVD zat voor het eerst in de oppositie, er was het plotselinge overlijden van Johan de Vos, de fractievoorzitter van de VKGO, en veel wisselingen in de raad. Tea Both ging naar de Provinciale Staten, Bert Tuk werd wethouder in Veere en Jaap Willem Eijkenduijn en Berend Jan Bruggeman verlieten de raad om toe te treden tot…

Werkbezoeken zijn essentieel voor VVD Goeree-Overflakkee

Een afvaardiging van de VVD Goeree-Overflakkee bracht een bezoek aan MTECK in Stellendam. ‘Niet alleen in verkiezingstijd willen we zichtbaar zijn. Werkbezoeken als vast onderdeel van onze permanente campagne zijn essentieel om de contacten met de ondernemers te behouden’ aldus voorzitter Addy Rijerkerk. Met jarenlange ervaring in de bagger- en overslagindustrie en de daarbij horende contacten waagden Martijn van Eck, André Huijer en Tinelot Tjebbes elf jaar geleden de sprong in het diepe en startten…

Frank van Oorschot – #1 VVD Waterschap Hollandse Delta

VVD waterschap Hollandse Delta staat voor stad en platteland! Met mijn vrouw en drie kinderen woon ik in Achthuizen op Goeree-Overflakkee. Op de boerderij telen we aardappelen, uien, bieten, wortelen, tarwe en erwten. We doen dat met passie voor natuur en omgeving. Uiteraard moet er een boterham mee verdiend worden. Omdat waterbeheer enorm belangrijk is voor de landbouw ben ik kandidaat voor het Waterschap Hollandse Delta. De VVD waterschap Hollandse Delta wil de zoetwatervoorziening in…

Mirjam Nelisse – #8 VVD Zuid-Holland

Waarom zou u stemmen op 15 maart?  Het werk van de provincie merkt u elke dag! De uitdagingen voor de Provincie Zuid-Holland zijn complex, onderling met elkaar verbonden en steeds vaker met een technische component. En ze raken alle inwoners: klimaatverandering, stikstofproblematiek, energietransitie, woningbouw en hoe houden we ondertussen Zuid-Holland bereikbaar. Voor mij is het belangrijk dat de overheid haar afspraken nakomt, rechtvaardig is en met haar verantwoordelijkheden zorgt voor een fijne leefomgeving. En daarbij…

Schriftelijke vragen toeristenbelasting

De gemeentelijke belastingen zijn één van de inkomstenbronnen van de gemeente. Als recreatieve gemeente zorgen onze recreatieve heffingen, te weten de toeristenbelasting (land– en water) en de forensenbelasting voor 2020 voor een opbrengst van ca. € 3 miljoen. Via verschillende kanalen zijn wij, VVD GO, benaderd over de verhoging van de toeristenbelasting. Op basis van eerdere informatie en de afspraak uit het coalitieprogramma hebben ondernemers hun gasten geïnformeerd over de vigerende afspraken voor dit jaar. Een verhoging van de toeristenbelasting…

VVD houdt zorgen over draagvlak voor windturbines

Windturbines op land zijn voor de VVD in Zuid-Holland alleen bespreekbaar als aan een aantal duidelijke voorwaarden is voldaan: geen overlast, breed draagvlak en goede participatie. De fractie is er niet van overtuigd dat dit op iedere locatie goed gaat. “Op verschillende plaatsen in de provincie bestaat onrust over windturbines”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Terwijl we in de coalitie duidelijk hebben afgesproken dat lokaal draagvlak cruciaal is. Wij roepen het college op om duidelijk te…

Mirjam Nelisse kandidaat #8 voor Provinciale Staten 2023 

Afgelopen zomer werd ik door jullie, de leden van VVD Goeree-Overflakkee, unaniem voorgedragen als kandidaat voor de Provinciale Staten. We wisten dat de eisen nóg hoger zouden liggen, omdat dit mijn 3e periode zou worden. En die krijg je bij de VVD niet zomaar! Met de steun van o.a. de lokale VVD netwerken van Voorne aan Zee en de Hoeksche Waard, maar ook van de Duin- en Bollenstreek, is een steengoede aanbevelingsbrief van ons bestuur…