Vragen over flexwoningen.

In een brief van 14 september jl. heeft het college de raad vertrouwelijk geïnformeerd dat het college een locatieonderzoek was gestart voor de langdurige en grootschalige huisvesting van 250 tot 300 ontheemde Oekraïners. Twee weken later was dat onderzoek kennelijk afgerond en de locatiekeuze voor het bouwen van ruim 100 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis een feit. Inwoners en de raad werden daarover op 28 september jl. gelijktijdig op de hoogte gebracht. Dit…

Kadernota 2023.

In de eerste helft van het jaar biedt het college aan de gemeenteraad de zogenaamde ‘Kadernota’ aan. Het college geeft daarmee inzicht in het voorgestelde beleid en de financiële plaatjes voor het komende begrotingsjaar en ook een doorkijk naar de jaren erna (meerjarenraming). De Kadernota vormt de start voor de ‘Programmabegroting’ die in het najaar volgt. Bij de behandeling van deze nota in de raad mogen alle fracties een reactie hierop geven.  De Kadernota voor…

Motie stikstof unaniem aangenomen.

Op initiatief van VVD en CDA is vanavond in de gemeenteraad een motie aangenomen die onder andere pleit voor een meer evenwichtige verdeling van de stikstofopgave, haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee, duidelijk perspectief voor agrarische ondernemers en ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen. De motie werd door de hele raad ondersteund. Foto: Pieter van Es

Reactie op het coalitieakkoord.

“WAAR WILLEN WE MET HET EILAND HEEN?” Deze uitspraak van collega Peter Grinwis stond twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in het Eilanden-Nieuws. De VVD Goeree-Overflakkee is het daar roerend mee eens. Helaas geeft het coalitieprogramma 2022-2026 geen antwoord op die vraag. Een duidelijk toekomstgericht perspectief op het eiland ontbreekt. Het programma zelf is vlak en laat geen grote ambities zien. Wat gaan we doen met al die belangrijke vraagstukken die nu soms al jaren op…

Uitdagingen openbaar vervoer.

Er is wat te doen over het Openbaar Vervoer op ons eiland!  Het reguliere openbaar vervoer (OV) zoals we dat kennen staat onder grote druk. Voor Corona werd al gesproken over de bezetting van de bussen op een aantal “dunne“ lijnen (lijnen 135 en 138). Naast deze lijnen hebben we ook de R-Net lijn 436 die van ons eiland naar Rotterdam rijdt en een aantal scholierenlijnen. Het OV wordt deels betaald door de Provincie Zuid-Holland…

Kennismaking Ronald Weydema.

Mijn naam is Ronald Weydema. Samen met Els ben ik al 44 jaar woonachtig op ons mooie eiland. Ik heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Mijn werkzame leven speelde zich af bij de nationale politie. Ik ben als commissaris van politie verantwoordelijk geweest voor de algehele politiezorg in al zijn facetten in de provincie Zeeland. Ik ben daarnaast altijd politiek geëngageerd geweest. Hoewel mijn werk zich vooral heeft afgespeeld aan de bestuurderskant ben ik van mening dat als je…

iCafé Toerisme op 19 april.

Op dinsdag 19 april (20.00 uur) organiseren de VVD netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee gezamenlijk een digitaal iCafé (via Zoom) over recreatie en toerisme.  Tijdens dit iCafé zijn de inleiders Aart Jan Spoon (wethouder Hellevoetsluis), Patty van der Kleij (senior beleidsmedewerker van de Provincie Zuid-Holland, onder andere voor de Erfgoedlijn) en Arja Rietdijk (secretaris van TOP Voorne, de toeristische branchevereniging op Voorne. Zij zullen het onderwerp recreatie en toerisme vanuit hun…

Bezoek Kamerlid Thom van Campen.

Boeren willen een overheid die voorspelbaar beleid maakt en geen middelen, maar doelen voorschrijft. Deze boodschap neemt Thom van Campen, VVD Tweede Kamerlid, na zijn bezoek aan Goeree-Overflakkee mee terug naar Den Haag. Van Campen:‘Tijdens een mooi en eerlijk gesprek met agrarisch ondernemers op Goeree-Overflakkee wordt maar weer duidelijk dat de sector voortdurend innoveert, verduurzaamt en nadenkt over de toekomst.’ Frank van Oorschot, #26 op onze lijst en voorzitter van LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee, en…

Blijf goed, wordt beter.

De redactie vroeg mij een laatste bijdrage te schrijven. ‘Een bijdrage ten afscheid’ en dat voelt nu ineens toch wel raar moet ik zeggen. Want hoe doe je dat?! De dagelijkse werkelijkheid op dit moment is namelijk dat ik nog steeds tot over mijn oren en met veel drive in de dossiers zit en helemaal niet het gevoel heb dat het nu snel voorbij is. Dat is dan ook heel tekenend voor het werken in…

Zorgen over mogelijke vertraging N215.

VVD en CDA in Zuid-Holland zetten zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee. Beide fracties zijn dan ook bezorgd over het bericht van streekblad Eilanden-Nieuws dat de werkzaamheden aan de N215 bij Nieuwe-Tonge mogelijk ernstige vertraging oplopen. “Het college hoopte eind 2021 of begin 2022 een aannemer te hebben gevonden die de noodzakelijke werkzaamheden zou uitvoeren”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Nu begrijpen wij echter dat nog niet eens alle gronden…