2022

Een kijkje achter de schermen

feb26
In de vorige editie van onze nieuwsbrief beloofde ik jullie deze keer mee te nemen in de totstandkoming van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026.  De titel van het verkiezingsprogramma moet nieuwsgierig maken. Wij hebben ditmaal gekozen voor ‘Gaaf eiland’. Een allesomvattende titel die in twee woorden onze trots voor Goeree-Overflakkee weergeeft. Gaaf eiland is daarnaast ook een afgeleide van de uitspraak van onze minister-president ‘Gaaf land’. In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat
2022

Een kijkje achter de schermen.

jan24
Als de dag van gisteren herinner ik mij mijn installatie als raadslid in maart 2018. Een bijzonder moment. De start van een mooi avontuur. In het begin was het natuurlijk wennen. Wennen aan de ‘dynamiek’ van het openbaar bestuur, wennen aan je rol als volksvertegenwoordiger, wennen aan de hoeveelheid stukken, wennen aan het in het openbaar betogen. Na zo’n twee jaar was ik gewend en begon ik er steeds meer plezier in te hebben.  We
2022

Energie & Mobiliteit in de Staten

jan23
Er is altijd wat te doen over energie! Bij de begrotingsbehandeling in oktober is een motie van mij overgenomen die het College van Gedeputeerde Staten (het bestuur van de provincie Zuid-Holland) verzoekt om geen CO2 vrije opwekmethoden uit te sluiten in de energiemix. De aanleiding daartoe was dat het College voornemens was om alleen zon en wind op te nemen in het Omgevingsbeleid, waardoor een aanvraag voor een kerncentrale of getijdenenergie niet gehonoreerd kan worden.
2022

Ondernemerschap op Goeree-Overflakkee, daar ben ik trots op!

jan23
Het mooiste aan het bestuurlijk werk zijn toch wel de ontmoetingen: in gesprek zijn met mensen en organisaties op Goeree-Overflakkee; weten wat de persoonlijke achtergronden en invalshoeken zijn van mensen en wat hen bezighoudt. Zo neem ik dan ook altijd heel graag deel aan de werk- en bedrijfsbezoeken die het college aflegt. Deze (reguliere) bezoeken vinden één keer in maand plaats op een dinsdagmiddag na de collegevergadering. In de afgelopen vijf jaar heb ik dan
2022

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester

jan23
In april 2021 ben ik naar het mooie Herkingen verhuisd. Als ‘overkanters’ uit Rotterdam (dan hebben we dat gelijk maar gehad) hebben wij de drukte van de stad verruild voor een huis met tuin op dit mooie eiland. Ik woon daar samen met mijn vrouw Mariana en onze hond en kat. Inmiddels ben ik 37 jaar. Na mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam en een master Marketing aan de Erasmus Universiteit ben ik,
2022

Afscheid van een bezige bij

jan23
Dit zal wel een van mijn laatste stukjes in de nieuwsbrief zijn als fractievoorzitter van onze gemeenteraadsfractie. Graag wil ik u kort meenemen in de geschiedenis en een blik werpen op de toekomst. Toen ik in 1997 vanuit Den Haag in Ouddorp kwam wonen, maakte ik al spoedig kennis met Henk van der Meer, onze zonen zaten bij elkaar in de klas. Ik ben opgevoed in een in politiek geïnteresseerd gezin. Mijn vader was ondernemer
2021

Vol Energie.

okt28
Energie en de energietransitie waren ook afgelopen week weer veel in het nieuws: de grote prijsstijgingen knellen bij huishoudens en er is een TNO-rapport gepubliceerd over energiearmoede. De oorzaak van de prijsstijging is gelegen in een lager aanbod en meer vraag naar gas, marktwerking dus. Eens te meer blijkt weer dat de afhankelijkheid van het buitenland voor onze energie, niet handig is. Ik hoop dan ook dat de prijsstijgingen aanleiding geven voor een aantal linkse
2021

Een brug te ver: Haringvlietbrug.

okt28
De Haringvlietbrug heeft de gemoederen flink bezig gehouden en nog! Het Rijk gaat over vervanging en onderhoud van de brug, maar vanwege de grote impact voor onze inwoners en het provinciale wegennet, is gezamenlijk opgetrokken tussen provincies en gemeenten. Korte lijntjes met zowel Tweede Kamerlid Peter de Groot, gedeputeerde Frederik Zevenbergen als lokale wethouders en raadsleden waaronder natuurlijk onze eigen Peter Feller! Daarnaast heb ik ook een gesprek met Rijkswaterstaat gehad en daarin aangegeven dat
2021

Binic Vreugde stelt zich voor.

jul24
Ik ben Binic Vreugde. Sinds 1 juni 2021 zit ik voor de VVD in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Graag stel ik me hier kort aan jullie voor en vertel iets over het concrete raadswerk. Ik ben 55 jaar en vader van twee lieve dochters. Ik ben geboren Brabander, maar woon al 29 jaar in Middelharnis. Mijn werkzame leven speelt zich al bijna 34 jaar af in het onderwijs.  Eerst in het voortgezet onderwijs en nu
2021

Nee tegen wind op Flakkee.

jul24
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de energietransitie: 30 energieregio’s in Nederland maken plannen voor de opwek van zonne- en windenergie in hun omgeving. Gemeenten, waterschappen en de provincie werken samen met maatschappelijke partijen en inwoners aan zoeklocaties voor zon en wind, zodat die door de inwoners worden ondersteund. We noemen dat participatie en draagvlak. Heeft u er iets van gemerkt op Goeree-Overflakkee? Ik niet veel! Tot zover de theorie en de goede bedoelingen.