Nynke Zwaga.

secretaris

 

Wie is Nynke Zwaga?

Geboortedatum: 19 oktober 1992
Woonplaats: Stad aan ’t Haringvliet
Sociale media: Facebook of LinkedIn
Expertises:

✅ Sociaal domein
✅ Agrarische sector
✅ Leefbaarheid van (kleine) kernen

“Iedere kern verdient een dorpshuis, basisschool en sportvereniging.”

Hallo, mijn naam is Nynke Zwaga, geboren in 1992 in Zeewolde. Sinds 2014 ben ik woonachtig op het mooie eiland Goeree-Overflakkee, waarvan de laatste jaren in Stad aan ’t Haringvliet. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik werkzaam als HR-adviseur en help ik mee in het tulpenbollenbedrijf van mijn partner. Voor mijn raadslidmaatschap heb ik vijf jaren gewerkt als bewindvoerder in de Wettelijke schuldsanering (Wsnp) en als projectleider op het gebied van gemeentelijke schuldhulpverlening. Naast mijn werk ben ik actief in het verenigingsleven op Goeree-Overflakkee.

Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de samenleving, in het bijzonder in Stad en op het mooie Goeree-Overflakkee. Al jaren volg ik met veel interesse de landelijke politiek. Sinds mijn verhuizing naar Goeree-Overflakkee is de politiek op gemeentelijk niveau steeds meer naar de voorgrond gekomen. Dit hangt samen met de actieve houding die ik heb ingenomen sinds ik woon op Flakkee. Om Goeree-Overflakkee tot mijn eiland te maken probeerde ik mij zo goed mogelijk te integreren in het regionale leven, dat is inmiddels goed gelukt. 

Binnen het politieke veld zijn spreken de volgende drie onderdelen mij het meeste aan:

1. Het sociaal domein: elke beslissing en visie raakt direct de (kwetsbare) inwoner. Het is ontzettend belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Niet alleen als overheid maar ook als buren of dorpsgenoot. Met elkaar kom je verder. Dat is wat mij betreft ook de insteek van de lokale overheid. Zorg vanuit de gemeente is zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig.

2. De agrarische sector: zit bij mij in het hart. Sinds mijn jonge jaren is het boerenleven onderdeel van mij. Te vaak wordt de noodzaak en kracht van deze sector onderbelicht, een gemiste kans! Er zit hier zoveel passie, werklust en oplossingsgerichtheid. We moeten als gemeente ervoor waken dat we de ondernemers niet strengere regels opleggen dan landelijke en/of Europese geregeld is, enkel voor eigen lokale doelstellingen. Faciliteer hen en laat ze op hun eigen tempo innoveren.

3. Leefbaarheid van (kleine) kernen: Voor (kleinere) dorpen is het essentieel om een plek te hebben waarin je met elkaar samen kan komen. Een dorpshuis, basisschool en sportvereniging zijn vaak het kloppende hart van een kern. Dit moet behouden blijven voor de saamhorigheid en kracht van een kern. Leefbaarheidsplannen van dorpsraden horen hier wat mij betreft de leidraad te zijn.

Tot slot hoop ik anderen te enthousiasmeren voor de (lokale) politiek. Graag maak ik met u kennis op één van onze bijeenkomsten of bij u in de buurt.