Peter Feller stopt na verkiezingen.

In de ledenvergadering van de VVD Goeree-Overflakkee van 5 juli jl. heeft Peter Feller bekend gemaakt zich na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 niet meer beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode als wethouder. Hij vulde de functie van wethouder maar liefst 12 jaar in; eerst bijna zeven jaar in de gemeente Goedereede en de laatste vijf jaar in de gemeente Goeree-Overflakkee. Ook is hij daarvoor nog vier jaar gemeenteraadslid geweest. Na de verkiezingen wil Peter…

Verslag iCafé Veiligheid.

De drie gezamenlijke VVD netwerken Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee organiseerden op dinsdag 29 juni 2021 een politiek iCafé met als thema “Veiligheid op de drie eilanden onder Rotterdam”. Drie sprekers gaven hun visie op het thema veiligheid en de uitdagingen die er zijn. Arjen Littooij (directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) gaf de aftrap en ging in op de sterk veranderende samenleving en de gevolgen die dit heeft voor de Veiligheidsregio. Ouderen wonen…

Vragen toekomst OV op het eiland.

Afgelopen week hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Transitieplan Openbaar Vervoer Zuid-Holland 1 vastgesteld 2 . Dit gaat over het openbaar vervoer ‘na corona’. Met inachtneming van dit Transitieplan moet Connexxion ook voor de concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee een aangepast vervoersplan voor 2022 maken. De conceptplannen van Connexxion hebben ons erg verontrust, omdat daarin veel kernen op ons eiland een vaste verbinding verliezen. In het conceptvervoersplan wordt namelijk voorgesteld om op GoereeOverflakkee de lijnen 135…

Vragen over Haringvlietbrug.

Door minister Van Nieuwenhuizen is aangekondigd dat de snelheid voor het verkeer over de Haringvlietbrug verlaagd wordt naar 50 kilometer per uur en er slechts één rijstrook beschikbaar zal zijn. Dit zal waarschijnlijk maar liefst twee jaar (!) duren. Hiermee is één van de weinige hoofdaders naar het eiland beperkt beschikbaar met grote vertragingen tot gevolg voor inwoners, bedrijven en toeristen. Op 23 januari 2020 hebben wij hier door middel van schriftelijke vragen al aandacht…

Vragen afsluiting Slikken.

Het strand van de Slikken van Flakkee is een geliefde plek en wordt veel bezocht. Voor veel mensen is een bezoek te voet of op de fiets echter te ver. Het strand is met de auto op dit moment niet te bezoeken. De VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college: Wat is de reden dat bijna het gehele jaar het strandje van de Slikken van Flakkeeper auto niet bereikbaar is? Vandalisme? Als dit…

Vragen en beantwoording visserij.

De VVD heeft op meerdere bestuursniveau’s aandacht gevraagd voor de visserij. De fractie van de VVD Goeree-Overflakkee heeft op 21 april jl. vragen gesteld aan het college over het Slijkgat, de Brexit en afvalopruiming. Deze vragen zijn inmiddels door het college beantwoord (zie onderstaande downloadlink). In het Europees Parlement zijn er bij de bespreking van de Biodiversiteitsstrategie twee resoluties aangenomen waarin wordt gepleit voor beperkende maatregelen voor kotters en trawlers. Dit kan grote gevolgen hebben…

Binic Vreugde naar VVD.

Raadslid Binic Vreugde sluit zich per 1 juni a.s. aan bij de fractie van de VVD Goeree-Overflakkee. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de partijleider van Vol Vreugde en de fractie van de VVD.  Vorig jaar juni besloot Binic Vreugde zich af te splitsen van de partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. Hij ging als zelfstandig raadslid verder en richtte de partij Vol Vreugde op; een moderne en liberale lokale partij. In de afgelopen periode…

Vragen Achterweg 1a Sommelsdijk.

Op de agenda van de raadsvergadering van 20 mei 2021 staat het agendapunt ‘Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Achterweg 1a Sommelsdijk’. Dit zou een compensatie zijn voor een eerder geleden verlies van de ontwikkelaar op een project aan de Vissersdijk in Middelharnis. De VVD heeft vragen over deze compensatie, de verantwoordelijkheid van de gemeente hierin, eventuele precedentwerking van de bestemmingswijziging en de wijze waarop dit bestemmingsplan past binnen de bredere woonvisie.

Oostelijke randweg Middelharnis.

De mogelijke plannen voor een oostelijke randweg rond Middelharnis doen nogal wat stof opwaaien vanwege het idee dat er veel bomen gekapt zouden worden. We waarderen de betrokkenheid van de inwoners en NLGO die wijzen op de nadelen van een oostelijke randweg met kanaalkruising. De VVD is het eens dat zoveel mogelijk bomen behouden moeten blijven. Dat is iets waar bij de verdere uitwerking rekening mee gehouden zal moeten worden. Op dit moment is het…

Regeren is vooruitzien.

De fractie van de VVD Goeree-Overflakkee is hard aan het werk. Ellen, Nynke en ikzelf doen het raadswerk naast ons gewone werk. Soms is dat bijna niet te doen. Alle stukken lezen, werkbezoeken afleggen, je goed laten informeren door inwoners, ondernemers, dorpsraden al naar gelang het onderwerp. Schriftelijke vragen stellen als je iets wilt weten, mondelinge vragen als er haast bij zit. Onze fractie heeft het grote voordeel dat we uiterst deskundige en gemotiveerde steunfractieleden…