Uit de Raad.

Begin september zijn de activiteiten voor de gemeenteraad weer gestart. We hebben presentaties bijgewoond over een distributiecentrum, over de duinontwikkeling Springertduinen en op welke wijze we Goeree-Overflakkee in 2040 circulair kunnen krijgen, tien jaar eerder dan gevraagd wordt in Nederland. Ook was er een gesprek met Paulina.nu over toekomstbestendig leven voor ouderen. Tijdens dezelfde avond kregen we uitgebreide informatie over het veelbelovende ‘IJslandse preventiemodel’. Een aanpak die in IJsland hele goede resultaten heeft gegeven om…

Vol Energie.

Energie en de energietransitie waren ook afgelopen week weer veel in het nieuws: de grote prijsstijgingen knellen bij huishoudens en er is een TNO-rapport gepubliceerd over energiearmoede. De oorzaak van de prijsstijging is gelegen in een lager aanbod en meer vraag naar gas, marktwerking dus. Eens te meer blijkt weer dat de afhankelijkheid van het buitenland voor onze energie, niet handig is. Ik hoop dan ook dat de prijsstijgingen aanleiding geven voor een aantal linkse…

Een brug te ver: Haringvlietbrug.

De Haringvlietbrug heeft de gemoederen flink bezig gehouden en nog! Het Rijk gaat over vervanging en onderhoud van de brug, maar vanwege de grote impact voor onze inwoners en het provinciale wegennet, is gezamenlijk opgetrokken tussen provincies en gemeenten. Korte lijntjes met zowel Tweede Kamerlid Peter de Groot, gedeputeerde Frederik Zevenbergen als lokale wethouders en raadsleden waaronder natuurlijk onze eigen Peter Feller! Daarnaast heb ik ook een gesprek met Rijkswaterstaat gehad en daarin aangegeven dat…

De juiste koers voor de Grevelingen.

In het voorjaar van 2021 is door de Watersportsector rond de Grevelingen een gezamenlijke visie gepresenteerd op de toekomst van de Grevelingen. Het is de negen watersportverenigingen, drie jachthavens, twee zeilscholen en hun belangenorganisaties gelukt een helder, constructief en gedegen verhaal neer te leggen. Wat mij betreft is dat een compliment waard aan deze sector. Het is namelijk erg belangrijk om binnen het boeiende pallet aan diverse belangen die in dit mooie gebied aanwezig zijn…

Aanvraag NL Delta uitgesteld.

Eerder berichtten we al dat door de alerte reactie van de VVD Goeree-Overflakkee de Aanvraag Status Nationaal Park NLDelta is uitgesteld. Inmiddels hebben onze kritische vragen ertoe geleid dat breed de conclusie is getrokken dat NL Delta in de huidige vorm een gedegen juridische basis mist. Er is dan ook besloten om vooralsnog geen aanvraag in te dienen. Hieronder treft u de brief van het programmabureau.

Binic Vreugde stelt zich voor.

Ik ben Binic Vreugde. Sinds 1 juni 2021 zit ik voor de VVD in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Graag stel ik me hier kort aan jullie voor en vertel iets over het concrete raadswerk. Ik ben 55 jaar en vader van twee lieve dochters. Ik ben geboren Brabander, maar woon al 29 jaar in Middelharnis. Mijn werkzame leven speelt zich al bijna 34 jaar af in het onderwijs.  Eerst in het voortgezet onderwijs en nu…

Bijzondere momenten.

Wanneer ik deze bijdrage schrijf is het de ochtend na de raadsvergadering (voor het eerst in lange tijd weer fysiek) waarin de jaarrekening, de kadernota en het ombuigingsrapport is vastgesteld. Dit is normaal gesproken altijd al een belangwekkend moment in het politieke jaar. De kadernota gaat immers over de beleidsvoornemens en -richting voor het komende begrotingsjaar. Maar dit jaar had het proces om zo ver te komen een extra dimensie. In een eerdere bijdrage schreef…

Nee tegen wind op Flakkee.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de energietransitie: 30 energieregio’s in Nederland maken plannen voor de opwek van zonne- en windenergie in hun omgeving. Gemeenten, waterschappen en de provincie werken samen met maatschappelijke partijen en inwoners aan zoeklocaties voor zon en wind, zodat die door de inwoners worden ondersteund. We noemen dat participatie en draagvlak. Heeft u er iets van gemerkt op Goeree-Overflakkee? Ik niet veel! Tot zover de theorie en de goede bedoelingen.…

Ellen Nijssen lijsttrekker.

Ellen Nijssen (52) is door de leden gekozen tot de nieuwe lijsttrekker van de VVD Goeree-Overflakkee. Het bestuur had haar voorgedragen en dit advies werd door de leden unaniem overgenomen.  Ellen woont in Middelharnis en is in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer. Sinds 2018 is ze raadslid voor de VVD Goeree-Overflakkee. Ellen over haar benoeming: “Ik ben ontzettend blij dat de leden mij steunen als lijsttrekker van de partij. Afgelopen jaren heb ik veel kunnen…

Bijdrage algemene beschouwingen.

Goeree-Overflakkee, GO for it De Kadernota 2022 met ombuigingsvoorstel ligt voor ons. We hebben gekozen voor een financiële en beleidsmatige beschouwing. Allereerst danken we de wethouder en de afdeling financiën voor alle werk dat is verzet. Het is altijd weer een enorme klus, zeker dit jaar. We hebben goede handvatten gekregen om ons oordeel te vormen.  Als VVD-fractie benoemen we graag de volgende punten: De grenzen van onze financiële speelruimte worden steeds duidelijker; Het anticiperend…