Landbouw & visserij.

We zijn trots op de moderne en innovatieve landbouwsector op ons eiland. Boeren zorgen voor veilig en duurzaam voedsel, dragen bij aan de economie en beheren het grootste deel van de groene ruimte. We ondersteunen agrarische bedrijven met beleid in het huisvesten van buitenlandse werknemers en seizoensarbeiders, innovatieve ontwikkelingen en verduurzaming. Ons eiland heeft een innovatief viscluster; met een vissersvloot, scheepswerven, een visafslag, een visserijschool en een innovatiecentrum. Daarmee heeft de gemeente alle instrumenten ‘in…

Vrijetijdseconomie.

Toerisme is van belang voor de vitaliteit van onze kernen op het eiland: voor de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau (zoals zorg, winkels, horeca, sportvoorzieningen, fiets- en wandelpaden etc.), kwaliteit van wonen en leven, de sociale cohesie en de gemeentelijke inkomsten. We geven de komende periode invulling aan de ambitie uit de Recreatievisie om Goeree-Overflakkee het spannendste deltanatuur-eiland van de Delta te maken, de gewenste doelgroepen aan te trekken en bijbehorende voorzieningen en accommodaties te realiseren. We…

Economie.

De VVD streeft naar een gezonde en flexibele economie. Een economie die past bij onze bijzondere ligging en karakter: een eiland in de delta. Hierbij willen we ondernemers de ruimte geven en vooral inzetten op bedrijvigheid die past bij onze delta economie en zorgt voor versterking van de leefbaarheid. De mogelijkheid om op Goeree-Overflakkee in een landelijke omgeving te wonen en in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag te werken, biedt voor veel inwoners een goede oplossing.…

Leefbaarheid kernen.

Uit onderzoek blijkt dat er weinig verband is tussen de tevredenheid van dorpsbewoners met hun leefomgeving en de aanwezige voorzieningen. De tevredenheid over het dorp of buurtschap blijkt met name te worden bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving, de bereidheid van buren om elkaar te helpen, een gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid van het dorp. Nabijheid van voorzieningen wordt niet meer zo zeer in afstand gemeten, maar in tijd. We vinden als VVD…

Gezonde omgeving.

Regels over schone lucht, water en bodem worden vooral op nationaal en Europees niveau gemaakt. Ook het waterschap speelt hierin een rol. De rol van de gemeente daarin is beperkt. Specifieke aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. Dit is niet alleen vanuit ecologisch opzicht wenselijk, maar ook om het gebied recreatief aantrekkelijk te houden. Een schone gemeente betekent ook dat er een einde komt aan zwerfafval. Het is geen fraai…

Gezond leven.

Gezondheid betekent, als je het simpel zegt, niet ziek worden (preventie) en bij ziekte geholpen worden om – als dat kan – zo snel mogelijk weer beter te worden dan wel de ziekte zo dragelijk mogelijk te maken (curatief). Gezond eten, genoeg bewegen door bijvoorbeeld sporten en op zijn tijd ontspannen zijn bekende factoren om ons gezond te houden. De ruime aanwezigheid op het eiland van sport- en spelverenigingen met betrokken vrijwilligers is een kwaliteit. …

Veiligheid.

De veranderingen in de samenleving hebben ook gevolgen voor onze veiligheid. Ouderen wonen langer thuis, er is sprake van ondermijning en drugscriminaliteit. Maar ook de plaatsing van windmolens, elektrische of (op termijn) zelfsturende auto’s, drones of bijzondere vormen van energieopslag zorgen voor nieuwe uitdagingen voor bijvoorbeeld brandweer of andere hulpdiensten. Het is belangrijk dat de politie, boa’s en Veiligheidsregio in staat blijven om ons veilig te houden.  Ondermijning heeft hierbij onze specifieke aandacht. Dit gaat…

Woonkwaliteit.

Een goede woonomgeving is belangrijk. Door kwalitatieve woongebieden in combinatie met goed (openbaar) vervoer, uitgaansmogelijkheden, ontmoetingsplekken en moderne sport-, trainings- en revalidatie faciliteiten houden we jongeren op het eiland, trekken we nieuwe inwoners en geven we ouderen een fijne plek met zorg en aandacht.  Dat gaan we doen door aantrekkelijke landschappen te creëren, onze weg naar het water weer te vinden, kwaliteitseisen aan bouwen in het buitengebied te stellen, woonbuurten te creëren die een aantrekkelijke…

Kandidatenlijst bekend.

Op de ledenvergadering van de VVD Goeree-Overflakkee is door de leden de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijst telt 28 kandidaten. Ellen Nijssen uit Middelharnis werd eerder al benoemd als lijsttrekker van de partij voor de komende verkiezingsperiode.  Voor de selectie van kandidaten is er een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces doorlopen. Nadat personen zich konden aanmelden, zijn er met drie leden van de kandidaatstellingscommissie gesprekken gevoerd met de kandidaten die in aanmerking wilden komen…

Ondernemers in het zonnetje.

Afgelopen week was het de ‘Week van de Ondernemer’. Er wordt in deze coronatijd veel gevraagd van ondernemers. De VVD Goeree-Overflakkee is trots op hun veerkracht en doorzettingsvermogen. Sinds een aantal jaren zet de partij ondernemers gedurende die week in het zonnetje. Ook dit jaar gingen tal van leden van de partij weer op pad. Ze bezochten ondernemers in alle dorpen op het eiland. Met een taart en een persoonlijk bedankje werd waardering getoond voor…