Ondernemerschap op Goeree-Overflakkee, daar ben ik trots op!

Het mooiste aan het bestuurlijk werk zijn toch wel de ontmoetingen: in gesprek zijn met mensen en organisaties op Goeree-Overflakkee; weten wat de persoonlijke achtergronden en invalshoeken zijn van mensen en wat hen bezighoudt. Zo neem ik dan ook altijd heel graag deel aan de werk- en bedrijfsbezoeken die het college aflegt. Deze (reguliere) bezoeken vinden één keer in maand plaats op een dinsdagmiddag na de collegevergadering. In de afgelopen vijf jaar heb ik dan…

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester

In april 2021 ben ik naar het mooie Herkingen verhuisd. Als ‘overkanters’ uit Rotterdam (dan hebben we dat gelijk maar gehad) hebben wij de drukte van de stad verruild voor een huis met tuin op dit mooie eiland. Ik woon daar samen met mijn vrouw Mariana en onze hond en kat. Inmiddels ben ik 37 jaar. Na mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam en een master Marketing aan de Erasmus Universiteit ben ik,…

Afscheid van een bezige bij

Dit zal wel een van mijn laatste stukjes in de nieuwsbrief zijn als fractievoorzitter van onze gemeenteraadsfractie. Graag wil ik u kort meenemen in de geschiedenis en een blik werpen op de toekomst. Toen ik in 1997 vanuit Den Haag in Ouddorp kwam wonen, maakte ik al spoedig kennis met Henk van der Meer, onze zonen zaten bij elkaar in de klas. Ik ben opgevoed in een in politiek geïnteresseerd gezin. Mijn vader was ondernemer…

Boosheid over handhaven horeca.

De VVD heeft met verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de gemeente vrijdag 14 januari toch is gaan handhaven op horecagelegenheden die open zijn. Daar waar gemeentes in het hele land de actie van de horeca steunen, is dat helaas op Goeree-Overflakkee niet zo. We begrijpen de teleurstelling, het onbegrip en de boosheid van de ondernemers zo goed! Als VVD staan wij vierkant achter alle ondernemers en we zullen hierover het gesprek binnen de…

iCafe Wonen 2 februari.

Op woensdag 2 februari (20.00 uur) organiseren de VVD netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waarde, Nissewaard en Voorne aan Zee gezamenlijk een digitaal iCafé over wonen. Te gast zijn Tweede Kamerlid Peter de Groot, Statenlid Karima Bouchtaoui en architect Jan-Paul Bron. Zij zullen het onderwerp wonen vanuit hun perspectief toelichten waarna er ruimte is voor vragen en discussie.  Woningbouw is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. Voor veel mensen is het moeilijk om een geschikt en betaalbaar…

De lokale overheid.

We leven in een samenleving waarin tegenstellingen steeds meer worden aangescherpt. Wij, als onderdeel van de lokale overheid, zullen ons uiterste best moeten doen om het belang van de democratie uit te dragen en daar ook naar te handelen. Soms leiden genomen besluiten door de gemeente(raad) tot onbegrip bij inwoners. Ook de ervaring van de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners wordt wisselend ervaren. Vertrouwen in elkaar is van essentieel belang om elkaar te…

Meedoen.

VVD Goeree-Overflakkee staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Meedoen binnen de maatschappij is de kern van het leven. Door een actieve bijdrage voel je je meer betrokken bij je (leef)omgeving, waardevoller als mens en het biedt toekomstperspectief. Soms lukt het even niet om mee te draaien in de complexe wereld om ons heen. Meedoen naar vermogen blijft essentieel.  Meepraten en meebeslissen is voor de VVD ook maatschappelijke participatie. Meedenken en meepraten levert sociale cohesie…

Vrijheid en waarden.

Wij staan voor een samenleving op Goeree-Overflakkee waarin verschillende bevolkingsgroepen en gezindten elkaar vrijlaten en respecteren. Waar je zonder schaamte en schuldgevoel mag zijn wie je bent. Een samenleving waar het voor iedereen ongeacht afkomst en ras, godsdienst en levensovertuiging, geaardheid of gerichtheid, handicap of chronische ziekte, leeftijd, politieke stroming, opleidings- en kennisniveau en burgerlijke staat goed toeven is. Een samenleving gebaseerd op onze liberale beginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Beginselen waar…

Onderwijs.

Goed onderwijs is de basis voor fijn werk dat bij je past, een goed inkomen en toekomstperspectief. Een optimale aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven is hierbij van belang. Om als ouders de beste keuze voor je kind te kunnen maken, is het belangrijk dat de visie van scholen op goed onderwijs en de resultaten ervan openbaar zijn. De basisschool en de middelbare school zijn de ideale plaats voor kinderen om hun talenten te ontdekken en…

Mobiliteit.

Goeree-Overflakkee heeft vier verbindingen met de omgeving. Door dit beperkte aantal verbindingen is bereikbaarheid een continue uitdaging. Een verhoging van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en bereikbaarheid (via weg, water en openbaar vervoer) en een optimale leefbaarheid voor inwoners staan centraal in onze aanpak. Mensen hebben zelf de keuze hoe ze van A naar B komen. Maar door het ontbreken van reële alternatieven zijn veel inwoners afhankelijk van de auto. Het is dan ook belangrijk…