Mirjam Nelisse – #8 VVD Zuid-Holland

Waarom zou u stemmen op 15 maart?  Het werk van de provincie merkt u elke dag! De uitdagingen voor de Provincie Zuid-Holland zijn complex, onderling met elkaar verbonden en steeds vaker met een technische component. En ze raken alle inwoners: klimaatverandering, stikstofproblematiek, energietransitie, woningbouw en hoe houden we ondertussen Zuid-Holland bereikbaar. Voor mij is het belangrijk dat de overheid haar afspraken nakomt, rechtvaardig is en met haar verantwoordelijkheden zorgt voor een fijne leefomgeving. En daarbij…

VVD houdt zorgen over draagvlak voor windturbines

Windturbines op land zijn voor de VVD in Zuid-Holland alleen bespreekbaar als aan een aantal duidelijke voorwaarden is voldaan: geen overlast, breed draagvlak en goede participatie. De fractie is er niet van overtuigd dat dit op iedere locatie goed gaat. “Op verschillende plaatsen in de provincie bestaat onrust over windturbines”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Terwijl we in de coalitie duidelijk hebben afgesproken dat lokaal draagvlak cruciaal is. Wij roepen het college op om duidelijk te…

Mirjam Nelisse kandidaat #8 voor Provinciale Staten 2023 

Afgelopen zomer werd ik door jullie, de leden van VVD Goeree-Overflakkee, unaniem voorgedragen als kandidaat voor de Provinciale Staten. We wisten dat de eisen nóg hoger zouden liggen, omdat dit mijn 3e periode zou worden. En die krijg je bij de VVD niet zomaar! Met de steun van o.a. de lokale VVD netwerken van Voorne aan Zee en de Hoeksche Waard, maar ook van de Duin- en Bollenstreek, is een steengoede aanbevelingsbrief van ons bestuur…

Uit de fractie…

Wat vliegt de tijd! Sinds mijn vorige bijdrage aan de nieuwsbrief zijn we alweer vier raadsvergaderingen en evenveel (steun)fractievergaderingen verder. Met tussendoor de nodige werkbezoeken en dialoogavonden. Ik neem jullie mee in de ‘hoogtepunten’ van de afgelopen maanden.  De eerste vergadering na het zomerreces was op 15 september. Deze vergadering was niet heel spannend. De vergadering in oktober leidde tot meer opwinding. Het dossier dat voor de reuring zorgde is het proces rondom de komst…

Een kijkje achter de schermen – Gemeentefinanciën

Programmabegroting 2023 In de eerste helft van het jaar biedt het college aan de gemeenteraad de zogenaamde ‘Kadernota’ aan. Het college geeft daarmee inzicht in het voorgestelde beleid en de financiële plaatjes voor het komende begrotingsjaar en ook een doorkijk naar de jaren erna (meerjarenraming). In de vorige nieuwsbrief (juli 2022) heeft fractievoorzitter Ellen Nijsen daarover verteld.  De Kadernota vormt de start voor de ‘Programmabegroting’ die in het najaar volgt. Daarin zijn de zaken uit…

Van de voorzitter

Het bestuur van onze vereniging is lekker bezig, al zeg ik het zelf. De ledenvergadering van 26 augustus jl. was bijzonder zullen we maar zeggen. Eerst de boottocht: Leuk maar frisjes, het was namelijk de enige koele dag deze zomer. De tocht liep erg uit. In plaats van een uitgebreide rondleiding kregen we daarom in vogelvlucht de geschiedenis van de Meneerse werf te horen. De ALV zelf was best turbulent, maar uiteindelijk naar behoren afgerond.…

Vragen over flexwoningen.

In een brief van 14 september jl. heeft het college de raad vertrouwelijk geïnformeerd dat het college een locatieonderzoek was gestart voor de langdurige en grootschalige huisvesting van 250 tot 300 ontheemde Oekraïners. Twee weken later was dat onderzoek kennelijk afgerond en de locatiekeuze voor het bouwen van ruim 100 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis een feit. Inwoners en de raad werden daarover op 28 september jl. gelijktijdig op de hoogte gebracht. Dit…

Steun voor de visserij nodig bij natuurvergunning.

Het Kabinet trekt 250 miljoen euro uit om de boeren in de buurt van Natura2000-gebieden versneld aan een nieuwe natuurvergunning te helpen. Het gaat om agrarische bedrijven met een geringe stikstofdepositie, de zogenaamde PAS-melders, die door de uitspraak van de Raad van State in 2019 zonder een natuurvergunning zitten. Dat is natuurlijk mooi voor de boer, maar wat is er voor de visser? Vissers die in Natura2000-gebieden vissen moeten beschikken over een geldende natuurvergunning (Wet natuurbescherming of…

Van de voorzitter.

Nadat ik de laatste vier jaren fractievoorzitter was van de lokale VVD-fractie ben ik nu afdelingsvoorzitter. Toen Dominique Boelen haar vertrek aankondigde, werd een nieuwe voorzitter gezocht en het lot viel op mij 😊. Nynke, Raymond, José en ik hebben mooie plannen. Meer ledenbinding, meer leden, samen met de fractie zichtbaar zijn, een jaarkalender, een jaarplan, goed samenwerken met fractie en marketingcommissie en stukjes leveren voor de nieuwsbrief. Het doel is de verloren zetel (het…

Energie.

De prijs en de beschikbaarheid van energie blijven ons bezighouden, ook in Zuid-Holland. We willen minder afhankelijk worden van Russisch gas, de prijs van energie stijgt en de bouw van windturbines op land verloopt stroef. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. “Wij zijn erg blij met WarmtelinQ, het warmtenet uit de Rotterdamse haven richting Leiden”, zegt VVD-Statenlid Laurine Bonnewits. “Zo wordt restwarmte van de industrie nuttig gebruikt.” Naast wind, zon en restwarmte wil de VVD…