Zetelwinst voor VVD in waterschap Hollandse Delta

Best iets om trots op te zijn: als enige VVD geleding bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen heeft de VVD in waterschap Hollandse Delta afgelopen maart zetelwinst geboekt. Dank aan al degenen die op ons gestemd  hebben en aan alle vrijwilligers die er aan meegewerkt hebben!  De waterschapsverkiezingen waren spannend, het aantal te verkiezen zetels steeg van 21 naar 26 in Hollandse Delta omdat het aantal geborgde zetels verminderd is van 9…

Liberaal Weetje 13

Voor de VVD zitten momenteel vijf personen in het Europese Parlement (EP), namelijk Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Caroline Nagtegaal, Malik Azmani en Jan Huitema. De EP-leden zijn lid van een fractie die verenigd is naar politieke voorkeur. Er zijn 23 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. Er zijn momenteel zeven fracties in het Europees Parlement.  De liberale fractie, waar naast de…

Formatieproces WSHD

De verkiezingen zijn voor de VVD in waterschap Hollandse Delta goed uitgepakt. De VVD is gestegen van twee naar drie zetels. Daarmee krijgt de VVD een goede uitgangspositie om de speerpunten uit de campagne in te brengen. Naast de drie gekozen fractieleden Frank van Oorschot, Terry van Ditmars en Theo Peeterman zijn ook twee steunfractieleden geïnstalleerd; Tineke Noordermeer-Swemmer en Jan Willem Driesprong. Uw vertegenwoordigers in de commissies zijn:  Commissie Water: Terry van Ditmars (plv. Tineke…

Van de voorzitter

Alweer een nieuwsbrief en dus alweer een stukje schrijven. Wat speelt er allemaal? Onze algemene ledenvergadering (ALV) vond half maart plaats bij het bedrijf Malieflower van Ronnie en Nynke Maliepaard op Stad aan het Haringvliet. Een mooi bedrijf van enthousiaste jonge ondernemers, daar zijn we als VVD dol op.  Het werkbezoek aan Mteck in Stellendam op 24 maart was al net zo interessant. Ook daar troffen we jonge ondernemers met lef. Zij bouwen elektrische kranen op…

Update formatie

Beste VVD’er op Goeree-Overflakkee, De Provinciale Statenverkiezingen liggen alweer geruime tijd achter ons. De VVD Zuid-Holland heeft helaas twee zetels moeten inleveren, we zijn van tien naar acht zetels gegaan. Ik stond op plek 8 op de lijst en ben dus wederom herkozen als Statenlid. Ik ben enorm trots, blij en dankbaar met de 4.304 voorkeurstemmen, zo’n 25% meer dan in 2019! Waarvan 1.052 voorkeurstemmen op Goeree-Overflakkee. Ik kijk ernaar uit om me deze derde…

Liberaal Weetje 12

Eind april 1990 werd Frits Bolkestein (1933) VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De algemene gedachte was toen dat hij een ‘tussenpaus’ zou zijn. Een jaar eerder, in mei 1989, was het kabinet Lubbers II gevallen en de VVD verkeerde in een crisis. Vriend en vijand meende dat Bolkestein niet de persoon was die de partij daaruit zo kunnen leiden. Niets bleek minder waar. Uiteindelijk gaf Bolkestein acht jaar lang leiding aan de fractie. Hij was…

Mijn eerste jaar als raadslid

Gelijk na de voor ons toch teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar brak een turbulente periode aan. De VVD zat voor het eerst in de oppositie, er was het plotselinge overlijden van Johan de Vos, de fractievoorzitter van de VKGO, en veel wisselingen in de raad. Tea Both ging naar de Provinciale Staten, Bert Tuk werd wethouder in Veere en Jaap Willem Eijkenduijn en Berend Jan Bruggeman verlieten de raad om toe te treden tot…

Liberaal Weetje 11

Wie is de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer? Veel mensen zullen het antwoord op die vraag niet weten. De Eerste Kamer is voor velen toch een ‘ver van mijn bed show’. Toch zijn de fractievoorzitters in de Senaat vaak niet de eersten de besten. De huidige fractievoorzitter is, al sinds 2015, niemand minder dan Annemarie Jorritsma. Eerder was zij voor de VVD minister van Verkeer en Waterstaat, minister van Economische Zaken,…

VVD Hollandse Delta staat lokaal voor boer, burger en buitenlui.

Veilige dijken, de zoetwatervoorziening behouden en het waterschap dichter bij ons allemaal brengen. Dat zijn de speerpunten voor de VVD in waterschap Hollandse Delta. Verder staat de VVD voor het tegengaan van wateroverlast, de gevolgen van droogte beperken, goed onderhoud van de zuiveringen en nuchter omgaan met de natuur. Op 15 maart a.s. zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta. De VVD heeft een mooie lijst met 19 kandidaten. Lijsttrekker…

Een stem voor Provinciale Staten is ook een stem voor de Eerste Kamer.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen in Nederland. We kiezen dan de leden van de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Waterschappen, maar indirect ook de Eerste Kamer. Deze verkiezingen zijn dus ook belangrijk voor de landelijke politiek. De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. De Eerste Kamer wordt op 30 mei a.s. gekozen door de leden van Provinciale Staten. Ook vanuit het Caribische gebied en door Nederlanders…