Geen groenbeleid, maar concrete actie op onkruidbestrijding

De fracties van de ChristenUnie en PvdA dienden in de laatste raadsvergadering een motie in over het opstellen van groenbeleid. De VVD heeft tegen deze motie gestemd. De VVD vindt dat er al aan heel veel zaken, die in de motie genoemd worden, gewerkt wordt. Bossenstrategie, akkerranden, bermenbeleid, natuurinclusief bouwen. Biodiversiteit is belangrijk en uiteraard moeten we zuinig zijn op ons natuurlijk kapitaal (lucht, bodem en water) en circulaire economie stimuleren. De VVD fractie wilde…

VVD stemt in met verkoop aandelen Eneco

Al in 2017 heeft de VVD ingestemd met het principebesluit het aandelenbelang bij Eneco af te bouwen. Vanwege de splitsingswet zijn Eneco en Stedin twee afzonderlijke grote bedrijven geworden. Gemeenten hebben geen zwaarwegend belang om de aandelen van een commercieel bedrijf te houden omdat: 1. Eneco een te groot risico kan worden; Eneco zou zonder Stedin immers minder      stabiel kunnen zijn. 2. Een gemeente niet kan beleggen met gemeenschapsgeld. Alle verkopende aandeelhouders (gemeenten)…

VVD wil kerkenpad Klarebeekweg uit openbaarheid onttrekken

Een gevoelig onderwerp zo is ons de afgelopen week gebleken. Gevoelig voor alle betrokken partijen. Het heeft ons de afgelopen dagen behoorlijk bezig gehouden. Afgelopen dinsdag zijn wij ter plaatse geweest en hebben wij met de eigenaar van Klarebeekweg 4 gesproken. We spraken over de situatie en hebben met eigen ogen gezien hoe het Klarenbeeksepad over hun erf en vlak langs het woonhuis loopt. Wat ons betreft een onwenselijke situatie. Er wordt ook al jaren…

Rijbaanscheiding N59 tussen Hellegatsplein en Schaapsweg

De twee rijbanen van de N59 tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg worden van elkaar gescheiden. Dit betekent een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid op de N59. Het streven is om de oplossing voor eind 2022 te realiseren. De aanpassing van dit traject is een van de veertien maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren. Compleet pakket aan maatregelen Andere maatregelen die de…

VVD kritisch op doorontwikkeling Diekhuus

Een kritische noot vanuit de VVD fractie. ‘We zijn weer terug bij af’. Dat is het gevoel wat ons bekruipt. De doorontwikkeling van het Diekhuus blijkt een zeer lastig dossier. Menig wethouder (en een batterij aan ambtenaren) hebben zich de afgelopen jaren gebogen over dit vraagstuk. Uiteindelijk hebben ze niets voor elkaar gekregen in dit dossier, behalve dan wellicht onzekerheid en frustraties bij direct belanghebbenden. In de raadsbrief wordt gesproken over het jaar 2016 zijnde…

VVD pleit voor meer investeringen tijdens begrotingsbehandeling

De VVD is blij met de meerjarig sluitende begroting. Na de Kadernota bleek, zoals u ook beschrijft, dat er bezuinigd moest worden om de begroting sluitend te krijgen. Betere aanbestedingen, meer inzet op snelle uitstroom uitkeringsgerechtigden en bezuinigingen binnen de ambtelijke organisatie zijn punten die de VVD zeker aanspreken. Wij hebben als gemeenteraad bij de Kadernota gekozen voor een anticiperende begroting; niet te behoudend en niet te ambitieus. De VVD is van mening dat de…

Stikstofbijeenkomst VVD goed bezocht

Op maandag 11 november jl. heeft de VVD Goeree-Overflakkee een thema-avond georganiseerd rondom de stikstofproblematiek. Boeren en andere belangstellenden konden deze avond in gesprek met VVD Tweede Kamerleden Mark Harbers (woordvoerder energie, klimaat en stikstofprobleem), Helma Lodders (woordvoerder landbouw), André Bosman en Tobias van Gent. Ongeveer honderd belangstellenden waren aanwezig op de Boerenweg in Sommelsdijk waar veehouder Groeneveld een ruimte beschikbaar had gesteld. Mark Harbers en Helma Lodders gingen plenair in gesprek waarbij iedereen aan…

VVD beklaagt zich over onkruidbeheersing

Het is bekend dat de meeste gemeenten in Nederland kampen met het probleem dat zonder glyfosaat het onkruid moeilijk te bestrijden is. Het is onkruidbeheersing geworden. Wij zien en kunnen lezen dat op Goeree-Overflakkee alles in het werk gesteld wordt om de kernen en groene buitenruimte er verzorgd uit te laten zien. Ondanks alle inspanningen laat het beeldkwaliteitsniveau toch te wensen over. Inwoners klagen over de staat van onderhoud van de openbare ruimte en de…