Inbreng VVD begroting 2021.

In de begrotingsbehandeling gisteravond was het centrale thema voor de VVD: de juiste dingen doen in crisistijd. Luister hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Addy Rijerkerk

Programma 2021-2025.

De afgelopen maanden hebben VVD leden hun bijdrage kunnen leveren aan onze nieuwe plannen voor Nederland. Vanaf vandaag zijn die plannen in te zien in ons concept-verkiezingsprogramma. Klik HIER om het concept-verkiezingsprogramma te bekijken. De ledenvergaderingen van de lokale- en thematische netwerken en van de regio’s hebben vanaf zaterdag 7 november tot vrijdag 20 november 12:00 uur de mogelijkheid om amendementen in te dienen. Daarna zal het definitieve verkiezingsprogramma worden gepubliceerd. Op Goeree-Overflakkee zal er een digitale…

Ons agrarisch cultuurlandschap.

Op de gemeentelijke dialoogavond van 29 oktober 2020 hield de heer Jaap Dirkmaat, voorzitter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) een presentatie over het werk van de VNC en het Goeree-Overflakkeese landschap. Aanleiding voor de uitnodiging aan de heer Dirkmaat was ons veranderende landschap door zonnepaneel- en windmolenterreinen. Moet Goeree-Overflakkee een nadere visie ontwikkelen op onze landschapsontwikkeling en wat zijn dan de mogelijkheden? De heer Dirkmaat liet met een uitgevoerd en een lopend project zien…

5,6 miljoen euro voor “Stad”.

Het project Stad Aardgasvrij ontvangt 5,6 miljoen euro uit het programma Aardgasvrije wijken voor duurzame verwarming met waterstof in Stad aan ‘t Haringvliet. Dit nieuws werd vandaag bekendgemaakt. Wethouder Tea Both-Verhoeven reageert enthousiast: “Met deze bijdrage kunnen we de overstap van aardgas naar waterstof voor de inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet financieel ondersteunen, zodat inwoners geen extra kosten hebben. Een belangrijke stap in dit traject.” Met waterstof stappen de inwoners over naar een duurzame…

Infographic: N59 Energy Highway.

De N59 wordt de komende jaren flink aangepakt. Met een projectnaam ‘N59 Energy Highway’ klinkt dit veelbelovend. Maar wat houdt dit project in en welke veranderingen ga jij er straks van merken? We leggen het uit in onderstaande infographic. Bekijk ook onze andere Infographics

‘Cause we can do it in the mix’.

Begin deze maand heeft de energieregio Goeree-Overflakkee tijdig haar Concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze voorlopige RES vormt, samen met die van de andere 29 energieregio’s, een stap in de richting van de reductie van CO2-uitstoot. Maar als Nederland de gestelde klimaatdoelen wil halen, dan is er meer nodig dan dat. Alleen met een afgewogen energiemix inclusief kernenergie kan het doel behaald worden om als natie in 2050 geen…

Ellen blogt: Als een vis in het water

De tijd vliegt. Het lijkt wel als je ouder wordt dat het steeds sneller gaat. Vorige week was het alweer tweeënhalf jaar geleden dat ik als raadslid geïnstalleerd ben. Wat heb ik veel geleerd in die tijd en wat heb ik het naar mijn zin! Als kleinste fractie van de coalitie durf ik te stellen dat men niet om ons heen kan. We zijn kritisch op de inhoud, betogen helder en we laten zoveel als…

Peter blogt: Unieke beroepscampus op Goeree-Overflakkee

U heeft het vast ook al gezien. Bij de entree van Middelharnis verrijst een imposant gebouw: de Beroepscampus. Iedere keer als ik erlangs rijd, geniet ik weer ervan om het te zien groeien. Niet alleen omdat ik het een prachtig gebouw vind, maar met name omdat dit gebouw dé verwezenlijking is van een unieke samenwerking. Daaraan bij te mogen dragen is zo gaaf! Doordat betrokken onderwijsinstellingen samenwerken binnen de Beroepscampus, kunnen zij leerlingen een breed…

Technisch en maritiem onderwijs Stellendam versterkt.

Al enkele jaren staat de financiële bedrijfsvoering van de maritieme opleidingen van STC te Stellendam (hierna: STC) onder druk, als gevolg van het lage aantal studenten dat instroomt. STC heeft samen met de gemeente en verschillende partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven afspraken gemaakt, om te komen tot een toekomstbestendig maritiem onderwijs op Goeree-Overflakkee. Sinds 2019 heeft STC regelmatig overlegd met verschillende stakeholders, over de toekomst van het maritiem onderwijs en het aanpakken van…

Actie voor krapte op de woningmarkt; krimp is geen natuurwet.

De VVD vindt dat de krapte op de woningmarkt aangepakt moet worden. Die krapte doet zich ook voor op Goeree-Overflakkee. Jongeren zoeken een betaalbaar plekje om de stap uit het ouderlijk huis te zetten. Velen uit de groep van ‘de derde leeftijd’ – zoals de Spanjaarden het zo mooi noemen – willen nadat hun kinderen zijn uitgevlogen naar een overzichtelijke woonplek waar ze prettig en zelfstandig kunnen wonen, ruim genoeg maar zonder de last die…