Ondermijning op Goeree-Overflakkee.

Het thema ‘ondermijning’ is regelmatig in het nieuws.  Maar waar hebben we het dan over? Ondermijning is geen strak afgebakend onderwerp. Gedoeld wordt op veel verschillende vormen van criminaliteit waarbij de grenzen tussen de georganiseerde criminaliteit (de ‘onderwereld’) en onze samenleving (de ‘bovenwereld’) vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de bovenwereld medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen.  Ondermijning…

Nynke blogt: Verslavingspreventie

Het voorbije jaar was verslavingspreventie een belangrijk onderwerp voor de raad en het onderwerp zal ook dit jaar vaker op de agenda staan. De schrik zat er in het voorjaar van 2020 goed in toen naar voren kwam uit het rioolwateronderzoek dat wij als plattelandsgemeente een hoger speed-verbruik hebben dat menig Europese stad. Dat is niet wat wij als gemeente en als inwoners voor ogen hadden. Natuurlijk, we weten allemaal dat er al generaties lang…

Peter blogt: De uitdaging in gemeentefinanciën

Als ik mijn bijdrage voor deze nieuwsbrief schrijf is de gemeentelijke begroting voor 2021 en verder vastgesteld. Het is ieder jaar weer een intensief proces om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen voor alle gemeentelijke taken en beleidsambities. Dit jaar was dat zeker het geval. Het ontgaat u vast niet, er is al geruime tijd veel te doen over de financiële posities van gemeenten die onder druk staan of komen te staan. De oorzaak is…

Levendig iCafe over energie.

Op donderdag 14 januari hadden zo’n 45 deelnemers zich aangemeld voor het Politieke iCafé over energie met Mirjam Nelisse. De digitale bijeenkomst leverde een interessant gesprek op over energie in de breedste zin van het woord. De avond was een gezamenlijk initiatief van de VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne. De voorzitter van de avond, Marja Roza-De Pijper, benadrukte bij de start de uiteenlopende samenstelling van de deelnemers. Inwoners, politici, ondernemers en belanghebbenden van binnen en…

Starterslening helaas niet verruimd.

De gemeenteraad heeft op 10 december voor de tweede maal gesproken over verruiming van de starterslening. Het college wil de verordening aanpassen. Echter, voor de PvdA, het CDA en de VVD gaat de aanpassing niet ver genoeg. De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Het kan hen helpen bij de aankoop van een woning. Het college wil de aankoopprijs van de woning verhogen. Zo komen meer starters in aanmerking. Het maximale bedrag van…

Vragen huisvesting arbeidsmigranten.

De VVD Goeree-Overflakkee heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvesting van arbeidsmigranten heeft onze warme aandacht. Een groot deel van de economie op ons eiland draait op buitenlandse werknemers. De huisvesting van deze mensen is lang niet altijd goed geregeld  en verdient om die reden aandacht en prioriteit . Ook op Goeree-Overflakkee is illegale huisvesting aan de orde. De VVD wil graag weten hoe het college hier mee omgaat en…

Blij met openbaar toilet in Middelharnis.

De VVD en Vitale Kernen Goeree-Overflakkee hebben gezamenlijk herhaaldelijk vragen gesteld over het ontbreken van een openbaar toilet in het winkelcentrum van Middelharnis. De partijen vinden dit niet alleen ongastvrij, maar ook problematisch in tijden van corona. De partijen zijn dan ook blij dat vanaf 23 november iedereen gebruik kan maken van het toilet in het Diekhuus tijdens winkeltijden. De VVD en Vitale Kernen GO hebben vragen gesteld over het ontbreken van een openbaar toilet…

Vragen over bijdrage DMW

In het Algemeen Dagblad van gisteren stond een artikel over de gezamenlijke schriftelijke vragen van de VVD en de PvdA Goeree-Overflakkee over een financiële bijdrage aan het Diaconaal Maatschappelijk Werk. De zorgkosten lopen jaarlijks fors op en de VVD vindt het belangrijk om de kosten beheersbaar te houden. Wij waren dan ook verbaasd dat er een financiele bijdrage wordt verleend aan het Diaconaal Maatschappelijk Werk terwijl er jaarlijks ook al voor meer dan 7 ton…

Infographic: Waterschap Hollandse Delta.

Het waterschap is de oudste overheid van ons land. Maar wat doet een waterschap eigenlijk allemaal? Hoe werkt het nu eigenlijk met heemraden, gebouwde en ongebouwde zetels? Je leest in deze nieuwste (natte) infographic. Bekijk ook onze andere Infographics

Corona steunfonds ondernemers open.

De VVD heeft zich direct vanaf de start van de coronacrisis hard gemaakt voor een aanvullend steunfonds voor ondernemers en maatschappelijke instellingen. De gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft nu een steunfonds van 2,5 miljoen euro in het leven geroepen om ondernemers en sport- en sociaal-culturele instellingen te helpen tijdens en na de coronacrisis. De subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO) – waar 1,5 miljoen euro voor is gereserveerd – is vanaf nu open voor aanvragen. Voor de…